Akilfikir.com.tr Web Sitesi - Mobil Uygulaması Kullanım Koşulları 

 

1. KULLANIM KOŞULLARI 

1.1. AKILFİKİR web sitesini ve Mobil Uygulamasını (Kısaca SİTE&UYGULAMA olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde SİTE&UYGULAMA’yı kullanmaktan vazgeçiniz. "SİTE" sahibi bu SİTE&UYGULAMA’da yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, SİTE&UYGULAMA’yı ve kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu SİTE&UYGULAMA'nın sahibi Mecidiyeköy Mah. Büyükdere Cad. Ocak Apt. No:91 Kat:1 D:1 Şişli/İstanbul adresinde ikamet eden ESTİMA ARAŞTIRMA DANIŞMANLIK VE TİCARET  ANONİM ŞİRKETİ bundan böyle kısaca AKILFİKİR olarak anılacaktır. SİTE&UYGULAMA'da sunulan hizmetler ESTİMA ARAŞTIRMA DANIŞMANLIK VE TİCARET  ANONİM ŞİRKETİ tarafından sağlanmaktadır. 

1.3. Bu SİTE&UYGULAMA’da sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde SİTE&UYGULAMA’ya erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları AKILFİKİR dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak SİTE&UYGULAMA’da yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. AKILFİKİR tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği SİTE&UYGULAMA hizmetlerinden yararlanan ve SİTE&UYGULAMA’ya erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır. 

1.4. İşbu "Kullanım Koşulları" 01.11.2013 tarihinde web sitesi üzerinden ve uygulamadan yayınlanarak; SİTE&UYGULAMA kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlüğe konmuştur. İşbu " Kullanım Koşulları" ayrıca, AKILFİKİR hizmetlerinden yararlanacak olan kullanıcılarla ve iş ortaklarıyla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü sözleşmenin de ayrılmaz bir parçasıdır. 

 

2. TANIMLAR  

2.1. SİTE&UYGULAMA: AKILFİKİR tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan erişimi mümkün olan mobil uygulama - web sitesi. 

 2.2. KULLANICI: SİTE&UYGULAMA’ya çevrimiçi (on-line web-mobil uygulama) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi. 

 2.3. LİNK-ANKET: "SİTE" üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden SİTE&UYGULAMA’ya, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı. 

 2.4. İÇERİK: AKILFİKİR SİTE&UYGULAMA’sı ve/veya herhangi bir uygulamadan / web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat vb. görsel, yazınsal ve işitsel imgeler. 

 

 3. GENEL HÜKÜMLER 

3.1. AKILFİKİR, SİTE&UYGULAMA dahilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir. 

3.2. AKILFİKİR'in sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla SİTE&UYGULAMA üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, SİTE&UYGULAMA dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her kullanıcı, AKILFİKİR ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, AKILFİKİR’e açıkladığı her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin AKILFİKİR’e açıkladığı sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. KULLANICI SİTE&UYGULAMA dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla AKILFİKİR ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. 

3.3. Kullanıcılar, işbu sözleşme nedeniyle edindiği ve/veya öğrendiği her türlü gizli bilgiyi korumayı ve saklamayı kabul etmektedirler. Kullanıcılar, bu sözleşmenin icrası sırasında elde edilen her türlü yazılı, sözlü, elektronik v.b. gizli bilgiyi bu sözleşmenin icrası dışında herhangi bir sebeple kullanmayacak, herhangi bir üçüncü şahıs veya kuruluşa açıklamayacak ve koruyacaktır. Hafif ihmali de dahil olmak üzere ihmal ve kusuru ile gizli bilginin bir üçüncü kişiye ulaşması halinde diğer taraf, uğradığı/uğrayacağı tüm zarar, kayıp, dolaylı zarar, kâr kaybı ve her ne nam adı altında olursa olsun tüm kayıplarını gizli bilgiyi açıklayan taraftan tahsil eder.  Gizli bilgi yazılı veya sözlü, elektronik ortamda ifade edilmiş veya başka bir şekilde ifşa edilmiş bir bilgi olabilir ve maddi veya maddi olmayan bir bilgi olabilir. Kullanıcılardan birinin buna aykırı davranışı  halinde AKILFİKİR’in kanun yollarına başvurma, hukuki ve fiili tedbirler alma hakkı saklıdır. Kullanıcıların bu yükümlülüğü, işbu sözleşmenin herhangi bir sebeple sona ermesinden 5 yıl sonrasına kadar devam eder.

3.4. SİTE&UYGULAMA dahilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "AKILFİKİR'in, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, AKILFİKİR çalışanlarının ve yöneticilerinin, AKILFİKİR yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. AKILFİKİR, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir. 

3.5. KULLANICI’lar, SİTE&UYGULAMA’yı kullanarak, AKILFİKİR’in, diğer KULLANICI’ların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunmayacaklardır. KULLANICI’ların işbu " Kullanım Koşulları" hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri SİTE&UYGULAMA üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı AKILFİKİR'in doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur. 

3.6. KULLANICI’lar, AKILFİKİR’e SİTE&UYGULAMA dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. AKILFİKİR, KULLANICI’lar tarafından AKILFİKİR’e iletilen veya SİTE&UYGULAMA üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir. 

3.7. KULLANICI’lar, SİTE&UYGULAMA dahilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, AKILFİKİR'in ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. 

3.8. AKILFİKİR, SİTE&UYGULAMA dahilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. AKILFİKİR, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. KULLANICI’lar, AKILFİKİR'in talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. AKILFİKİR tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde AKILFİKİR tarafından yapabilir. AKILFİKİR tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, KULLANICI’lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir. 

3.9. SİTE&UYGULAMA üzerinden, AKILFİKİR'in kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya İÇERİK’lere ve/veya dosyalara AKILFİKİR tarafından link verilebilir. Bu linkler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. SİTE&UYGULAMA üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında AKILFİKİR'in herhangi bir sorumluluğu yoktur. 

3.10. AKILFİKİR, "SİTE"' üzerinden "KULLANICILAR" tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası", kullanıcılarla ve diğer taraflarla yaptığı sözleşmelerin hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. AKILFİKİR aynı zamanda; kullanıcı veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, SİTE&UYGULAMA’nın hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, işletim sistemi, lokasyon, tarih ve saat vb. bilgileri de kullanıcılarla, iş ortaklarıyla ve taraflarla yaptığı sözleşmeler kapsamında ve istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. 

3.11. Yapılan anketler sonucunda kazanılan puanların yılsonuna kadar nakit ya da hediye çeki olarak kullanılması gerekir.

3.12. SİTE&UYGULAMA ve/veya AKILFİKİR son 6 ayda hiç puan almamış kullanıcıların puanlarının sıfırlanarak  daha önceki anket loglarının silinmesi konusunda yetkili olup, KULLANICI’lar bu hususu peşinen kabul etmişlerdir.

4. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI 

4.1. Bu SİTE&UYGULAMA dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu SİTE&UYGULAMA’nın (sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden AKILFİKİR’in telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) AKILFİKİR'e ait ve/veya AKILFİKİR tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. Kullanıcılar, AKILFİKİR hizmetlerini, AKILFİKİR bilgilerini ve AKILFİKİR'in telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının AKILFİKİR'in hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu " Kullanım Koşulları" dahilinde AKILFİKİR tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde AKILFİKİR’in telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz. 

4.2. İşbu "Site Kullanım Koşulları" dahilinde AKILFİKİR tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde AKILFİKİR; AKILFİKİR hizmetleri, AKILFİKİR bilgileri, AKILFİKİR telif haklarına tabi çalışmaları, AKILFİKİR ticari markaları, AKILFİKİR ticari görünümü veya bu SİTE&UYGULAMA vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

 

5. SİTE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER 

AKILFİKİR, tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "Kullanım Koşullarını” herhangi bir zamanda SİTE&UYGULAMA’da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "Kullanım Koşullarının” değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu " Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez. 

 

6. MUCBİR SEBEPLER 

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, AKILFİKİR işbu " Kullanım Koşulları" ve gizlilik politikasından herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, AKILFİKİR açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için AKILFİKİR herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve AKILFİKİR’in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunu yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dahildir.

 

7. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ 

İşbu " Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "Kullanım Koşulları" dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 

 

8. YÜRÜRLÜLÜK ve KABUL 

İşbu "Kullanım Koşulları" AKILFİKİR tarafından SİTE&UYGULAMA içerisinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini SİTE&UYGULAMA’yı kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. AKILFİKİR, dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler versiyon numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek "SİTE" üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

GİZLİLİK VE GÜVENLİK

İşbu web sitesi ve mobil uygulama fikri mülkiyet hakları ESTİMA ARAŞTIRMA DANIŞMANLIK VE TİC. A.Ş.’ye (AKILFİKİR) ait olup, AKILFİKİR’in izni olmadan işbu web sitesi ve mobil uygulamasındaki bilgiler kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, aktarılamaz, dağıtılamaz, uyarlanamaz, tercüme edilemez veya saklanamaz. AKILFİKİR’in yazılı izni olmadan web sitesi ve mobil uygulamadaki içeriklerin kullanımı, değiştirilmesi ve markaların kullanımı kesin olarak yasaklanmıştır.

Web sitemizi ve mobil uygulamamızı ziyaretiniz sırasında kişisel bilgileriniz tarafımızdan, sadece sizin bilginizi kapsamında temin edilir. Sizin bilginiz ile bizim tarafımızdan kayıt altına alınan kişisel bilgileriniz AKILFİKİR tarafından korunur ve korunmaya devam edecektir. 

Adınız ve soyadınız, posta adresiniz, doğum tarihiniz, cinsiyetiniz, telefon numaranız, e-posta adresiniz, profil, tüketim vb. bilgileriniz ancak tarafınızdan SİTE&UYGULAMA’ya verildiğinde kaydedilir. 

Bilgi güvenliğinizi sağlamak amacıyla şifrelerinizi kimse ile paylaşmamanız gerekmektedir. 

E-posta iletişiminde söz konusu mesaj şifrelenmediği takdirde, mesajın güvenliğinin garanti altına alınamaz ve göndereceğiniz e-postaların güvenliğinden sizler sorumlusunuzdur.
İşbu SİTE&UYGULAMA içeriği 'olduğu gibi' sunulmaktadır.

İşbu SİTE&UYGULAMA veya işbu web SİTE&UYGULAMA linki verilen herhangi bir web sitesinin içeriklerinin herhangi bir şekilde kullanımından doğan doğrudan, dolaylı veya başka özel zararlardan ilgili taraflara karşı AKILFİKİR sorumlu olmayacaktır.

SİTE&UYGULAMA, kullanıcıların kişisel bilgilerini sadece belirli hizmetleri yerine getirmek, SİTE&UYGULAMA kullanıcıların isteklerine göre içerik ile anket, reklam sağlamak ve yeni hizmetlerden haberdar etmek için saklar. KULLANICILARIN SİTE&UYGULAMA dolaşımları sırasında kişisel bilgilerini değiştirme şansına sahiptirler. Bu bilgiler sadece KULLANICI tarafından değiştirilebilmektedir. 

KULLANICILARIN SİTE&UYGULAMA’da doğru ve güncel olmayan bilgi vermesi halinde ya da bilgilerin doğru ve güncelliğinden şüphe edildiğinde, AKILFİKİR’in hizmetleri durdurma ya da sonlandırma hakkı saklıdır. 

SİTE&UYGULAMA kullanıcılara ait bilgileri aşağıda belirtilen haller gerektirdiği takdirde açıklamak hakkına sahiptir: 

1. Kullanıcının, şahsi bilgilerinin paylaşılması konusunda izni ve onayı var ise,

2. SİTE&UYGULAMA ve AKILFİKİR’in kendi bünyesinde kullanılmak üzere kullanıcı profillerinin belirlenmesi amacıyla,

3. Kullanıcının, SİTE&UYGULAMA ve AKILFİKİR’den talep ettiği ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, temin edilmesi veya sunulan servis ve araçlarla ilgili problemlerin giderilmesi amacıyla,

4.Yasal soruşturmalar esnasında, mahkeme kararı gereği veya yasal prosedürler gerektirdiği takdirde.

 

SORUMLULUK

AKILFİKİR, KULLANICLARIN şahsi bilgilerinin yukarıdaki açıklananlar dahilinde kullanılması sonucu meydana gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu değildir.


E-posta işlemlerinde, mesaj şifrelenmediği takdirde, mesajın güvenliği garanti altına alınamaz ve gönderilecek e-postaların güvenliğinden KULLANICILAR sorumludur. 

KULLANICILAR, SİTE&UYGULAMA içerisindeki içeriklerle bağlantılı görüşlerini yorumlarda yayınlayabilir. Kullanıcıların ilettiği görüşlerin sorumluluğu kullanıcıya aittir, sorumluluk 
AKILFİKİR’e yöneltilemez.

KULLANICILAR, içeriklerde yer alan kişisel bilgiler ve kişilere ait özel hayata ilişkin bilgiler ve/veya içerikler bakımından söz konusu kişisel hak sahibi kişilerden gerekli izinleri aldıklarını, üçüncü kişilerin kişisel haklarını, gizlilik hakkını ya da yayın haklarını çiğneyen ya da başka mülkiyet hakları dahil her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakları ile korunan içerikleri, bilgileri; sahibinden ya da hakları elinde bulundurandan, önceden yazılı izin almaksızın web sitesi kapsamında kullanmayacaklarını kabul ve taahhüt ederler. 
KULLANICILARI suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek, yerel ya da uluslararası düzeyde yasalara ters düşecek bir durum yaratan ya da teşvik eden, her tür ve şekilde iletim dâhil olmak üzere; hiçbir tür yasadışı, tehditkâr, rahatsız edici, şiddet, terör, hakaret, küfür veya iftira içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik, rahatsız edici, tehdit, taciz ve hakaret içeren, ya da ahlaka, toplum düzenine aykırı, kişi ve/veya kurumların özel hayatına, şahsiyetine vesair haklarına zarar verebilecek, içerikleri www.AKILFİKİR web sitesine iletmeyecek, herkese açık alanlara ya da özel mesaj alanlarına üyeleri herhangi bir şekilde rahatsız edecek mesaj veya içerik yüklemeyecek / yayınlamayacaklardır. Bu içeriklerin AKILFİKİR tarafından yayımlanması, hukuka aykırı veya üçüncü kişilerin haklarını ihlal eden içerikler bakımından doğabilecek sorumlulukların AKILFİKİR tarafından yüklenildiği anlamına gelemez.

AKILFİKİR suç teşkil edecek bir durum yaratan ya da teşvik eden, tehditkar, hakaret ve küfür içeren, küçük düşürücü, pornografik, rahatsız edici ya da ahlaka aykırı, cinsiyet ve ırk ayrımcılığı yapan her tür bilgiyi ve malzemeyi, değiştirme, yayınlamayı reddetme ya da yayından kaldırma, söz konusu hareketlerde bulunduran kullanıcıların üyeliklerini dondurma ve sonlandırma hakkını saklı tutar.

KULLANICILAR, SİTE&UYGULAMA’ya bir virüs veya başka bir zararlı unsur içeren hiç bir tür içerik, yazılım ya da başka herhangi bir malzeme iletmeyeceklerdir.

KULLANICILAR ticari anlamda haksız rekabete yol açacak, ticari itibardan faydalanma anlamına gelebilecek davranışlardan kaçınacak, SİTE&UYGULAMA’da yer alan mevcut içeriği hiçbir şekilde kopyalamayacaklardır.

KULLANCILAR başka herhangi bir kullanıcının SİTE&UYGULAMA’yı kullanmasını ya da istediği gibi kullanmasını engellemeyeceklerdir.

Yorum alanlarının başka firmaların ya da ticari mal ve hizmetlerin reklam mecrası olarak kullanımı yasaktır.

SİTE&UYGULAMA’dan yararlananlar gizlilik ve güvenlik şartlarını okumuş ve kabul etmiştirler.

 

AKILFİKİR, yukarıda yer alan açıklamaları önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Taraflar, veri işleyen sıfatı ile diğer taraf adına yapabilecekleri kişisel verilerin işlenmesine ilişkin tüm eylemlerin/işlemlerin her zaman yürürlükte bulunan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ve düzenlemeler ile ileride yürürlüğe girebilecek olan kişisel verilerin korunması alanındaki her türlü regulasyona ve bunlarda yapılacak değişikliklere uygun olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Kullanıcılar işbu uygulamada ve AKILFİKİR’e  kullanıcının konum bilgisini depolanmasına, konum ve bu kapsamdaki her türlü kişisel bilginin işleneceğine, herhangi bir durumda veya gerekli görülmesi halinde 3. kişilerle veya tüzel kişilerle paylaşılacağına peşinen kabul ve onay vermiştir.

Mevzuata uygun davranma yükümlülüğünün yanı sıra Taraflar, diğer taraf adına elde etme, kaydetme, depolama ve muhafaza etme de dahil olmak üzere herhangi bir şekilde işleyebilecekleri her türlü kişisel veri ile ilgili olarak;

a)İlgili Kişi’yi (“kişisel verisi işlenen gerçek kişi”) mevzuat uyarınca bilgilendirme/aydınlatma (İlgili Kişi’nin mevzuat kapsamında sahip olduğu haklar, kişisel verilerin hangi amaçlarla işlenebileceği vb. hususlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) ve açık rızasını alma yükümlülüklerinin yerine getirildiğini,

b)Taraflar arasındaki ticari ilişki/sözleşme kapsamında gerekli olduğu hallerde, kişisel verilerin diğer tarafa aktarılması ve bu kişisel verilerin diğer taraf tarafından İlgili Kişi’nin kampanya, promosyon, tanıtım ve benzeri satış, anket çalışmaları, doğrudan pazarlama ve satış sonrası aktivitelerinden faydalandırılabilmesi ve işlenmesi amacıyla kullanılması, yine diğer taraf tarafından anılan amaçlarla İlgili Kişi’ye iletişim kanallarıyla (telefon, e-posta, mektup, SMS/MMS vb.) erişilmesi hususlarında, İlgili Kişi’yi ilgili mevzuat kapsamında bilgilendirme/aydınlatma ve İlgili Kişi’nin açık rızasını alma yükümlülüklerinin yerine getirildiğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.